Početna - Croatia (English: Yacht charter)

Na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika, botaničara dr. Ive Horvata, 15. rujna 1953. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o proglašenju šume Risnjaka Nacionalnim parkom, ukupne površine 3014 ha.

Godine 1997. područje Parka prošireno je na površinu od 6350 ha te pored središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom, čime je ostvarena želja prof. Dr. Ive Horvata za potrebom zaštite i valorizacije ovih prostora.

Welcome to the Risnjak National Park. It is one of the most beautiful national parks in Croatia. Croatia is not only a great place to visit but also to rent a yacht. In section yacht charter Croatia you will find interesting offers for rental of boats. You can stop nearby on a chartered yacht and you can visit Risnjak park. Whether you want only visit Croatia or rent a yacht, Croatia gives you great possibilities to do that. Hundrets of kilometers of sea offering possibilities of yachting is also a great possibility for Risnjak park, where people chartering yachts can rest and get a nice holidays spending outside the yacht or catamaran 2 or 3 days.

Yacht Charter Croatia