Početna

Na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika, botaničara dr. Ive Horvata, 15. rujna 1953. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o proglašenju šume Risnjaka Nacionalnim parkom, ukupne površine 3014 ha.

Godine 1997. područje Parka prošireno je na površinu od 6350 ha te pored središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom, čime je ostvarena želja prof. Dr. Ive Horvata za potrebom zaštite i valorizacije ovih prostora.

Welcome to the Risnjak National Park. It is one of the most beautiful national parks in Croatia. Croatia is not only a great place to visit from the yacht charter http://www.velmundi.com/yacht-charter/croatia/ but Croatia offers also wonderful national parks, which you can sea in Risnjak park.

Yacht Charter Croatia